Politica de confidențialitate a datelor

1. Definirea termenilor

2. Numele și adresa operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor

3. Colectarea de date și informații generale

4. Dispozitivul și locația dvs.

5. Înscrierea pe site-ul nostru

6. Listarea datelor de bază despre profesioniști din toate domeniile de activitate

7. Abonarea la buletinul nostru informativ (newsletter)

8. Newsletter Tracking

9. Oportunități de contactare prin intermediul site-ului

10. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

11. Drepturi ale persoanei vizate

12. Protecţia datelor în aplicaţiile şi în procedurile de aplicare

13. Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea instrumentelor de la părți terțe

14. Temeiul juridic al procesării

15. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

16. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințe posibile ale ne-furnizării datelor

17. Existenta unui proces decizional automat

18. Dreptul la plângere a unei autorități de supraveghere

19. Modificarea politicii de confidențialitate; schimbarea scopului

Suntem încântați pentru interesul acordat website-ului și firmei noastre. Dorim să vă asigurăm că protecția datelor dumneavoastră personale, date ce rezultă din calitatea dumneavoastră de client (persoană fizică sau companie) sau utilizator al website-ului nostru, este foarte importantă pentru noi. Din acest motiv, protecția datelor dumneavoastră este o prioritate maximă pentru noi.

Dorim să vă asigurăm că implementarea acestor măsuri de protecție a datelor se realizează la cele mai înalte standarde în procesul de afaceri aferent.

În cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și  în condițiile în care nu există un cadru legal expres pentru o astfel de prelucrare, solicităm în mod expres consimțământul persoanei vizate, folosind Art. 6 Alin. 1 lit. a Regulamentului General privind Protecția Datelor, în continuare GDPR, ca temei juridic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum sunt, spre exemplu, numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon aparținând unei persoane vizate, se face întotdeauna în concordanță cu Regulamentul General privind Protecția Datelor și în acord cu politicile de confidențialitate specifice țării și aplicabil firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC.

Prin prezenta politica de confidențialitate a datelor, firma noastră dorește să informeze în mod public care este natura, volumul și scopul datelor cu caracter personal adunate, folosite și prelucrate de către noi. Totodată, prin prezenta politică de confidențialitate a datelor, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile ce li se cuvin.

În calitate de operator responsabil pentru prelucrarea datelor, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC, a pus în aplicare numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini web. Cu toate acestea, pot apărea transferuri de date prin intermediul internetului cauzate de vulnerabilități de securitate, astfel că o protecție absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, este la libera alegere a fiecărei persoane de a ne transmite date cu caracter personal și pe căi alternative, cum ar fi telefonic și să specifice dorința de a nu fi publicate informațiile respective.

1. Definirea termenilor

Politica de confidențialitate a datelor firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC se bazează pe conceptele folosite de Directiva Europeană și Organismul de Reglementare în decretarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate a datelor este menită să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru publicul larg, cât și pentru clienții și partenerii noștri. Pentru a garanta acest lucru, dorim să clarificăm în prealabil conceptele folosite.

Folosim în această politică de confidențialitate a datelor următoarele concepte:

a) Date cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană identificată sau identificabilă (în cele ce urmează ”persoană vizată„). Ca identificabilă este privită acea persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în mod special prin atribuirea unei identificări precum numele, număr de identificare, date de localizare, identificare online sau prin atribuirea uneia sau a mai multor caracteristici care sunt expresie a identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b) Persoană vizată

 • Persoana vizată este considerată acea persoană fizică, identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor.

c) Prelucrarea

 • Prelucrarea este acel proces care se realizează cu sau fără ajutorul unei proceduri automatizate sau fiecare dintre acele serii de procese realizate în contextul datelor cu caracter personal precum colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, salvarea, adaptarea sau modificarea, selectarea, examinarea, folosirea, divulgarea prin transfer, răspândirea sau o altă formă de punere la dispoziția, compararea sau corelarea, restricția, ștergerea sau distrugerea.

c) Restricționarea prelucrării

 • Restricționarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal salvate, cu scopul de a constrânge viitoarea lor prelucrare.

d) Creare de profiluri (Profilarea utilizatorilor)

 • Profilarea utilizatorilor reprezintă fiecare dintre acele metode automatizate de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în folosirea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale privitoare la o persoană fizică, în mod special examinarea sau predicția unor aspecte privitoare la capacitatea de muncă, situația economică, sănătate, preferințe personale, interese, siguranța, comportamentul, locația sau schimbarea locației ale acestei persoane fizice.

f) Pseudonimizare

 • Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unei persoane anume, fără adăugarea unor informații suplimentare, și în măsura în care aceste informații suplimentare sunt păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează faptul că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator responsabil prelucrare date

 • Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor este acea persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau altă poziție care decide singur sau în colaborare cu alții, scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care scopul și mijloacele acestei prelucrări sunt reglementate prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul statelor membre, atunci responsabilul, mai exact criteriile specifice ale desemnării sale, pot fi desemnate în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul statelor membre.

h) Persoana împuternicită de operator

 • Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau altă poziție care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor.

i) Destinatar

 • Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau altă poziție căreia i se fac cunoscute date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu vorba de terțe părți. În eventualitatea în care autoritățile care se află în cadrul unei misiuni de constatare conforme cu reglementările Uniunii Europene sau a statelor membre, obțin date cu caracter personal, acestea nu sunt considerate destinatari.

j) Terţă parte

 • Parte terță înseamnă - persoane fizice sau juridice, autorități, instituții sau alte poziții, alta decât persoana vizată, operatorul sau împuternicitul operatorului, dar care este autorizată de către aceștia să prelucreze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

 • Consimțământul presupune permisiunea dată într-un caz specific, sub forma unei declarații sau sub forma unui act clar și expres, prin care persoana vizată își exprimă consimțământul față de prelucrarea datelor sale personale. Acordul trebuie să fie voluntar, informat și inechivoc.

2. Numele și adresa operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor, cu alte legi de protecție a datelor aflate în vigoare în alte state membre ale Uniunii Europene și cu alte dispoziții cu caracter juridic de protecție a datelor este:

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC

Palota 119/A

417516 Palota

Romania

E-Mail: info@deschis.ro

Website: https://deschis.ro

Catalogul nostru oferă firmelor și persoanelor juridice, inclusiv persoane fizice autorizate și liber profesioniștilor, posibilitatea de a-și prezenta datele de contact în mod gratuit în mediul online. Pe această cale, vă informăm că nu toate datele sunt acoperite de Regulamentul General privind Protecția Datelor, de exemplu, în cazul persoanelor juridice sau numelor fictive, aceste condiții de protecție a datelor nu sunt valabile pentru aceste tipuri de listări. Dacă veți constata lezarea vreunui drept al dumneavoastră printr-o anumită listare, vă rugăm să ne împărtășiți acest lucru direct prin email la info@deschis.ro . Ne angajăm să ștergem neîntârziat fiecare listare problematică. De altfel, condițiile noastre de protecție a datelor personale nu se referă la listările publice de persoane juridice și firme din catalogul nostru de firme.

3. Colectarea de date și informații generale

Site-ul firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC colectează, de fiecare dată când este accesat de către o persoană vizată sau un sistem automatizat, un set de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt salvate în fișierele log ale serverului și sunt, după cum urmează: (1) tipul și versiunea de browser folosit de cel care accesează, (2) sistemul de operare folosit, (3) site-ul de pe care a venit (așa-numitul Referrer), (4) sub-paginile care sunt accesate pe site-ul nostru, (5) data și ora unei accesări a site-ului, (6) Internet Protocol Address (Adresa IP) și (7)  alte asemenea date și informații care asigură măsuri de securitate în cazul unui atac asupra sistemului nostru informatic.

Prin utilizarea acestor date și informații generale, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Dimpotrivă, aceste informații sunt necesare pentru: (1) a furniza conținut pertinent pe site-ul nostru, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru, dar și reclama pe acesta, (3) a asigura capacitatea permanentă de funcționare a sistemelor informatice și tehnice integrate în site-ul nostru, precum și pentru (4) a pune la dispoziția autorităților, în cazul unui atac cibernetic, informațiile necesare. Aceste date și informații colectate anonim sunt analizate, pe de-o parte, statistic prin intermediul SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC, iar de altă parte sunt utilizate pentru a ridica nivelul de protecție și siguranță a datelor în cadrul companiei noastre, având ca scop final asigurarea unui nivel de protecție optim pentru datele cu caracter personal prelucrate de noi.

Datele anonime din fișierele log ale serverului nostru sunt stocate separat de cele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

4. Dispozitivul și locația dvs.

Când vizitați site-urile noastre vom primi informații despre locația dvs. pe baza adresei IP și / sau ISP-ul sau operatorul de telefonie mobilă. Dacă vizitați site-urile noastre de pe un dispozitiv mobil, dispozitivul ne va trimite date despre locația dvs. în funcție de setările telefonului. Vă vom solicita să vă înscrieți înainte de a folosi GPS sau alte instrumente pentru a identifica locația dvs. exactă.

Dacă utilizați telefonul mobil sau tableta site-urile noastre se pot baza pe servicii bazate pe locație, cum ar fi sistemul dvs. de poziționare locală( „GPS“), pentru a vă informa despre companiile din apropierea locației curente în mod automat sau la cerere. Astfel de funcții bazate pe locație sunt setate implicit. Puteți dezactiva sau reactiva aceste funcții în setările dispozitivului respectiv.

Putem colecta date numai în ceea ce privește locația dumneavoastră numai dacă activați astfel de date de locație. În ceea ce privește locația dvs. Ea va fi anonimizată după solicitare. Acest lucru nu identifică dispozitivul sau pe dumneavoastră. Cu toate acestea, putem procesa datele privind locația dvs., împreună cu informațiile dvs. personale, dacă ați dat acordul corespunzător.

5. Înscrierea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înscrie cu datele personale pe  pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor. Datele personale care sunt transmise operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor rezultă din formularul folosit pentru înregistrarea respectivă. Datele personale înregistrate de persoana vizată sunt luate și salvate exclusiv în scopul utilizării lor intern de către operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor. Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor poate transfera unuia sau mai multor persoane împuternicite, cum ar fi spre exemplu un serviciu de curierat, care la rândul lui ar folosi datele cu caracter personal exclusiv intern și sub delegarea operatorului responsabili pentru prelucrarea datelor.

Înregistrarea voluntară a datelor personale de către persoana vizată permite operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor să ofere celui în cauză conținut și servicii care prin natura lor pot fi oferite doar utilizatorilor înregistrați.  Aceștia din urmă au oricând posibilitatea de a-și modifica datele personale înregistrate sau chiar de a le șterge din baza de date a operatorului responsabili pentru prelucrarea datelor. La cerere, operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor acordă oricând și oricărei persoane înregistrate informații despre tipul datelor sale personale salvate. Chiar mai mult, la solicitare expresă sau indicație, acesta poate corecta sau șterge datele personale ale persoanelor vizate; în cazul în care nu există o măsură legală expresă în acest sens.

Toți angajații noștri care sunt implicați în prelucrarea și folosirea datelor dumneavoastră personale se obligă să respecte clauze de confidențialitate, nu numai pe durata angajării, ci și după încetarea activității în cadrul firmei noastre.

6. Listarea datelor de bază despre profesioniști din toate domeniile de activitate

Publicăm informații comerciale  despre profesioniști din toate domeniile de activitate. Aceste informații apar în mai multe surse publice și sunt accesibile publicului larg.  Colectarea, stocarea și listarea datelor cu caracter personal pentru scopuri comerciale este permis conform art.6, alin.1 lit.f din GDPR. Publicul larg este interesat să acceseze rapid și ușor  informații cât mai complete și actuale despre toate categoriile de profesioniști. Cylex pune la dispoziția utilizatorilor aceste informații prin intermediul portalurilor pe care le administrează.

 • Categorii de date

 • Date fundamentale (denumire, nume, prenume, forma juridica, titlu); 

 • Date de contact(adresă, număr de telefon, fax, e-mail, pagină web), Adresa sediului, Adresa punctului de lucru;

 • Calificări;

 • Domeniul de activitate; 

 • Servicii prestate; 

 • Produse fabricate și/sau comercializate

 • Sursa datelor

Informațiile afișate pe website-ul nostru provin din:

 • înregistrarea profesioniștilor;

 • din surse publice;

 • de la terți cum ar fi firmele de management date cu care colaboram.

Prin surse publice înțelegem în special pagini web, cataloage online care sunt puse la dispoziția publicului larg și registre de firme, și acelea  care necesită logarea utilizatorului sau introducerea unui cod.

Scopul extragerii datelor din aceste surse este asigurarea exactității, corectitudinii și integrității lor conform art 5 alin.1 pct. D din GDPR, precum și pregătirea sau încheierea  unui contract conform art 6 alin. 1 pct. B din GDPR, precum și în scopul de marketing direct bazat cât  mai posibil pe interese conform Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR.

 • Scopul utilizării datelor

 • Furnizarea de informații privind serviciile și produsele profesioniștilor pentru utilizatorii noștri; promovarea posibilității alegerii unui profesionist care să corespundă cerințelor utilizatorului; 

 • Crearea posibilității ca majoritatea profesioniștilor să fie promovați prin intermediul portalurilor noastre;

 • Crearea oportunitatii,  atat pentru utilizatori cat si pentru profesioniști de a-și exprima și împărtăși experiențele privind serviciile oferite; 

 • Realizarea transparenței performanței în toate domeniile profesionale, economice și comerciale

 • Baza legala

Art. 6, alin.1, lit.f din GDPR 

Interesul legitim: În mediul online există un interes foarte mare pentru obținerea cât mai rapidă, eficientă, transparentă și cât mai sistematizată a informațiilor despre firme și profesioniști. De aceea dorim să venim în ajutorul utilizatorilor, să le oferim date complete, structurate și în formă cât mai  accesibilă publicului larg. Astfel interesul nostru este să oferim publicului larg cataloage de firme cât mai complete.

 • Durata stocării datelor

 • continuu, până la încetarea existenței temeiului legal, care de regulă are loc la încetarea activității profesionale sau la primirea unei solicitări de ștergere.

7. Abonarea la buletinul nostru informativ (newsletter)

Pe pagina web a SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC utilizatorii au posibilitatea de a se abona la buletinul informativ al companiei sau al partenerilor acestuia. SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale de timp regulate prin intermediul unui buletin informativ cu privire la oferte, servicii noi și informații privitoare la companie. Ca principiu, buletinul nostru informativ poate fi primit de cineva anume doar dacă persoana vizată (1) dispune de o adresă de e-mail valabilă și (2) s-a înregistrat să primească buletinul informativ.

Din motive de securitate a datelor persoana care se înregistrează pentru prima dată cu un e-mail anume i se trimite un e-mail de confirmare în sistem Double-Opt-In. Acest e-mail de confirmare are ca scop verificarea dacă într-adevăr acea persoana vizată a autorizat primirea buletinului informativ.

La înregistrarea pentru buletinul informativ, menționăm că salvăm adresa IP a computerului folosit de persoana vizată la momentul înregistrării și pusă la dispoziție de furnizorul de servicii de internet (ISP) al acesteia, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea investiga o eventuală raportare de abuz venită din partea utilizatorului cu acea adresă de email.

Persoana vizată poate dispune oricând oprirea abonamentului la buletinul informativ. Tot așa poate fi revocat oricând și acordul pe care aceasta ni l-a dat în vederea expedierii acestuia. În eventualitatea revocării acordului, există în fiecare buletin informativ un link care poate fi folosit în acest scop. De asemenea, oferim posibilitatea anulării abonamentului direct de pe pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor sau pe baza solicitării exprese printr-o altă cale de comunicare (ex. telefon).

8.  Newsletter Tracking

Buletinul informativ al SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC conține așa-numiții pixeli de urmărire. Pixelul de urmărire este o grafică în miniatură, încorporată în e-mailurile trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza datelor din log. Prin aceasta se poate face o analiza statistică a succesului sau insuccesului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelilor de urmărire, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC poate identifica dacă și când a fost deschis e-mailul și care dintre linkurile aflate în el au fost accesate de persoana vizată.

Astfel de date cu caracter personal, strânse cu ajutorul pixelilor de urmărire din buletinul informativ sunt salvate și evaluate de operatorul responsabil de prelucrare cu scopul de a optimiza expedierea și conținutul viitoarelor buletine informative, astfel încât acestea să corespundă cât mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu sunt transmise către  terțe părți. Persoanele vizate sunt îndreptățite oricând să revoce acordul dat pentru primirea buletinului informativ, iar după anulare, datele sale personale sunt șterse de către operator. O anulare a primirii buletinului informativ indică automat firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC revocarea acordului.

9. Oportunități de contactare prin intermediul site-ului

Site-ul SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC conține, în baza reglementărilor legale, informații care facilitează o rapidă contactare electronică a companiei noastre, precum și comunicarea directă cu noi prin intermediul poștei electronice. În cazul în care o persoană vizată ia legătura prin email sau printr-un formular de contact cu operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor, datele cu caracter personal puse la dispoziție de aceasta vor fi salvate în mod automat. Astfel de date puse la dispoziția operatorului de către persoana vizată sunt salvate în scopul prelucrării sau pentru a se lua legătura cu aceasta din urmă.

De asemenea vizitatorii paginii noastre au posibilitatea să contacteze firmele înscrise la noi prin email sau printr-un formular de contact. Informațiile din conținutul acestor emailuri în caz de nevoie sunt salvate doar temporar, pe o durată scurtă, pe serverul de mail într-o formă bine criptată.

10. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor procesează și salvează date cu caracter personal ale persoanei vizate doar pentru intervalul de timp necesar salvării acestor date sau în măsura în care este prevăzut de GDPR și Organismul de Reglementare sau a unui alt organ legal, sub incidența căruia intră operatorul responsabil cu prelucrarea datelor.

Dacă scopul salvării nu se aplică sau expiră perioada de retenție dată prin GDPR și Organismul de Reglementare sau a unui alt organ legal competent, datele cu caracter personal se blochează și se șterg periodic, în conformitate cu legile în vigoare.

11. Drepturile persoanei vizate

a) dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către GDPR și Organismul de Reglementare de a solicita din partea operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor confirmare cu privire la faptul că datele sale personale sunt sau nu prelucrate. Dacă persoana vizată dorește să revendice acest drept, poate să o facă oricând adresându-se operatorului nostru responsabil cu protecția datelor sau unui alt împuternicit al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

b) dreptul de a fi informat

Fiecare persoană ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul acordat prin  GDPR și Organismul de Reglementare de a solicita oricând din partea operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor, informații gratuite și o copie a datelor sale personale stocate în sistem. În plus, GDPR și Organismul de Reglementare a acordat persoanei vizate dreptul de a fi informată cu privire la următoarele aspecte:

 • scopul prelucrării

 • categoriile datelor cu caracter personal prelucrate

 • destinatari sau categoriile destinatarilor cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite date cu caracter personal, în mod special în cazul destinatarilor din țări terțe sau a organizațiilor internaționale

 • dacă este posibil, intervalul de timp pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, dacă acesta nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestui interval

 • dreptul la corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal ale persoanei vizate sau la limitarea prelucrării acestora de către operatorul responsabil, precum și dreptul de a refuza complet prelucrarea lor

 • dreptul de a depune plângere la autoritățile de reglementare

 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea datelor

 • Existența unui sau mai multor sisteme de luare a deciziilor automatizat, inclusiv profilarea, conform cu articolul 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul general privind protecția datelor și - cel puțin în aceste cazuri - dreptul la informații semnificative cu privire la logica folosită, precum și proporțiile și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

 • în continuare, persoana vizată mai are dreptul de a fi informată cu privire la faptul că datele sale personale au fost sau nu transmise în țări terțe sau unor  organizații internaționale. În cazul în care acest lucru este valabil, persoana vizată are dreptul de a primi informații cu privire la condițiile corespunzătoare transferului de date

 • În cazul în care persoana vizată dorește să se folosească de acest drept de acces, aceasta se poate adresa oricând operatorului nostru responsabil cu protecția datelor sau unui alt angajat împuternicit de operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor

c) dreptul la corecție

 • fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de GDPR și Organismul de Reglementare la corecția imediată a datelor incorecte privitoare la persoana sa. Având în vedere scopul prelucrării, persoana vizată are dreptul de a beneficia de completarea datelor cu caracter personal incomplet

 • dacă persoana vizată dorește să revendice acest drept la corecție, se poate adresa oricând operatorului responsabil pentru protecția datelor sau unui alt angajat împuternicit al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor sau poate folosi formularul publicat pe pagina operatorului

d) dreptul de a fi șters (dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor sale are, prin Directiva Europeană și Organismul de Reglementare, dreptul de a solicita din partea operatorului responsabil cu prelucrarea datelor ștergerea imediată a datelor sale personale, în măsura în care se aplică unul din următoarele motive și în măsura în care nu este necesară prelucrarea datelor:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate

 • persoana vizată își revocă acordul pe care s-a bazat prelucrarea conform cu art. 6, alin. 1, lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor sau art. 9, alin. 2, lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor; în absența unui alt cadru legal pentru prelucrare

 • persoana vizată contestă prelucrarea, conform art. 21, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, neexistând motive prioritare întemeiate pentru prelucrare,  sau, conform art. 21, alin 2 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoana vizată contestă prelucrarea

 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

 • ștergerea datelor cu caracter personal se face în scopul îndeplinirii unei îndatoriri legale, conforme cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul statelor membre, sub incidența căruia intră operatorul responsabil

 • datele cu caracter personal au fost strânse în legătură cu serviciile oferite de societatea informațională, conform art.8, alin 1 din Regulamentul general privind protecția datelor

Dacă se aplică unul din motivele de mai sus și dacă o anumită persoană solicită firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC ștergerea datelor sale cu caracter personal din baza de date a firmei, acesta se poate adresa oricând operatorului responsabil cu protecția datelor sau unui angajat aflat în subordinea acestuia.

Pentru a preveni reapariția datelor, cerute de persoana vizată de a fi șterse de către operatorul de date, acesta are o bază de date specială unde stochează informațiilor dorite de a fi șterse (Blacklist). Persoana vizată are dreptul de a fi uitat, astfel are posibilitatea să ceară ștergerea datelor cu caracter personal inclusiv și din acest blacklist.

Operatorul responsabil cu protecția datelor din cadrul firmei SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC sau un alt angajat al firmei împuternicit de către operator va dispune imediat începerea procesului de ștergere.

În cazul în care  date cu caracter personal care nu sunt publice, stocate de operator, au devenit publice din motive de securitate sau alte motive independente sau dependente de acesta, şi operatorul este obligat în temeiul articolului 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul va dispune, în conformitate cu tehnologia disponibilă și ținând cont de costul implementării măsurilor adecvate, inclusiv cele de natură tehnică, înștiințarea tuturor persoanelor implicate în procesul de prelucrare a datelor cum că persoana vizată a solicitat expres din partea operatorului responsabil cu prelucrarea datelor, ștergerea tuturor linkurilor spre aceste date cu caracter personal sau a copiilor și replicilor acestor date cu caracter personal, în condițiile în care prelucrarea nu este necesară.

e) dreptul de a limita prelucrarea

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor are dreptul, acordat de Directiva europeană și organismul de reglementare, de a solicita operatorului responsabil limitarea prelucrării, în cadrul uneia dintre următoarele condiții:

 • corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de către persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice acuratețea datelor personale

 • prelucrarea este ilegală dacă persoana vizată refuză să șteargă datele personale și solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal

 • operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării lor, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal

 • persoana vizată are obiecții cu privire la prelucrarea datelor conform art. 21 par. 1 GDPR și nu este încă clar, dacă motivele legitime ale operatorului responsabil sunt mai mari decât cele ale persoanei vizate

 • dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită, și persoana vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la  SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC, aceasta poate oricând să contacteze operatorul responsabil cu protecția datelor sau un alt angajat împuternicit de acesta. Operatorul responsabil cu protecția datelor la  SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC sau un alt angajat împuternicit de acesta, va aranja restricționarea procesării.

f) Dreptul la transferabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de Directiva europeană și organismul de reglementare, de a primi datele personale cu privire la el sau ea, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, comun și ușor de citit în format electronic. De asemenea, are dreptul de a transfera aceste date unui alt operator responsabil cu prelucrarea datelor, fără obstrucționarea de către operatorul  responsabil iniţial, căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul Art. 6 alineatul 1 litera a GDPR sau Art. 9 alineatul 2 litera a GDPR sau printr-un contract conform art. 6 alineat 1 litera b GDPR. Predarea se face prin procese automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, sau în exercitarea autorității publice, care a fost atribuită operatorului responsabil.

În plus, în exercitarea dreptului la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 alineatul 1 GDPR, persoana vizată are dreptul să obțină transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru nu afectează drepturile și libertatea celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate, în orice moment, să contacteze operatorul responsabil cu protecția datelor desemnat de SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC sau un alt angajat, împuternicit de către acesta.

g) Dreptul la obiecţii

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de autoritatea de reglementare, de a face obiecții la prelucrarea datelor ei/lui cu caracter personal în orice moment în temeiul art. 6 alineatul 1 litera E ori F GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, și proceselor de profilare  bazate pe aceste dispoziții.

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC nu mai prelucrează datele cu caracter personal al persoanei în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra, că există motive legitime temeinice de prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertatea persoanei vizate, sau că prelucrarea servește scopului afirmării, exercitării, sau apărării revendicărilor legale.

În cazul în care SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC prelucrează date cu caracter personal ca să opereze publicitate directă, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociat cu o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată obiectează firmei, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC, prelucrării datelor sale cu scopul publicității directe, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul legal cu privire la situația sa particulară, de a face obiecții la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice conform art. 89 alineat 1 GDPR, cu excepția cazului în care o asemenea prelucrare este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate să se adreseze direct operatorului responsabil cu protecția datelor al SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC sau unui alt angajat împuternicit de către acesta.. Persoana vizată este, de asemenea liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, prin derogare de la Directiva 2002/58/EG, să-și exercite dreptul de a formula obiecții prin proceduri automatizate, care utilizează specificații tehnice.

h) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de directivele și regulamentele europene, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilare, care are un efect juridic asupra acesteia, sau o afectează în mod semnificativ, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul, sau (2) este permisă de legislația Uniunii sau de statul membru la care este supus operatorul, și dacă această legislație prevede măsuri adecvate să protejeze drepturile și libertatea, precum și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) se realizează cu acordul expres al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată  și operator sau (2) se realizează cu acordul expres al persoanei vizate, SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC va lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate, precum și interesele ei legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, de a-și declara poziția și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile cu privire la deciziile automate, poate să se adreseze în orice moment operatorului responsabil cu protecția datelor sau unui angajat împuternicit de către acesta.

i) Dreptul de revocare a consimțământului privind protecţia datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de directivele și regulamentele europene de a revoca în orice moment consimțământul dat la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să-și afirme dreptul de revocare a consimțământului, poate să se adreseze în orice moment operatorului responsabil cu protecția datelor sau unui angajat împuternicit de către acesta.

12. Protecția datelor privind aplicarea la locuri de muncă și procedurile de angajare

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor, colectează și procesează date cu caracter personal ale solicitanților în scopul soluționării procesului de angajare. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant transmite operatorului responsabil documentele de aplicare corespunzătoare prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail, sau prin intermediul unui formular web disponibil pe pagina web. În cazul în care operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor încheie un contract cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul realizării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care nu este încheiat un contract între operatorul responsabil și solicitant, documentele de aplicare vor fi șterse automat la două luni de la anunțarea deciziei de anulare, cu condiția ca ștergerea să nu contravină altor interese legitime ale operatorului responsabil. Un exemplu de interes legitim poate fi în acest sens o  obligație de evidență într-o procedură în temeiul unei legi generale privind tratamentul egal.  

13. Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea instrumentelor de la părți terțe

13.1 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Facebook

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale Facebook. Facebook este o rețea de socializare.

Rețeaua de socializare este o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual.  O rețea de socializare poate servi drept platformă pentru a face schimb de opinii și experiențe, sau poate permite comunității să furnizeze informații personale sau de afaceri. Printre altele, Facebook permite utilizatorilor să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin intermediul cererilor de prietenii.

Compania care administrează Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. În cazul în care persoana locuiește în afara SUA sau Canada, responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Prin fiecare vizită la una dintre paginile individuale ale acestei pagini web, care este operată de operator și pe care a fost integrat o componentă Facebook (plug-in-uri Facebook), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat să descarce o reprezentare a componentei Facebook. O privire de ansamblu a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro_RO. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook primește informații legate de ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată și la Facebook, cu fiecare accesare a site-ului nostru de către aceasta, Facebook detectează - și pe întreaga durată a vizitei lor pe site-ul nostru - care sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook şi asociate cu respectivul cont de Facebook al persoanei vizate. În cazul în care persoana în cauză face click pe unul dintre componentele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul “Îmi place”, sau dacă persoana în cauză postează un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului de utilizator al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Prin componenta sa, Facebook primește întotdeauna informații legate de accesarea site-ului nostru de către persoana vizată, dacă aceasta este conectată și la Facebook în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta Facebook sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații nu este dorit de persoana vizată, aceasta îl poate preveni prin deconectarea de la contul ei de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de protejare a datelor publicată de Facebook, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/ , oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, sunt explicate și opțiunile oferite de Facebook pentru a proteja confidențialitatea datelor persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite programe care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor către Facebook. Astfel de programe pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a elimina riscul  transmiterii datelor către acesta.

13.2 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Google AdSense

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat pe acest site Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea de reclame pe site-uri terțe părți. Google AdSense se bazează pe un algoritm, care selectează anunțurile afișate pe site-urile terțe părți, în conformitate cu conținutul acelor site-uri. Google AdSense permite direcționarea bazată pe categorii de interese ale utilizatorului de internet, care este implementată prin generarea de profiluri individuale de utilizator.

Compania care administrează Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul AdSense este integrarea reclamelor pe site-ul nostru. AdSense plasează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin plasarea acestor cookies, Alphabet Inc. poate analiza cum este utilizat site-ul nostru. Prin fiecare accesare a uneia dintre paginile acestui site, care este administrată de operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor și pe care a fost integrată AdSense, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate va trimite date automat prin AdSense către Alphabet Inc. în scopul publicității online și al facturării comisioanelor. În cadrul acestui proces tehnic Alphabet Inc. primește informații despre datele personale, ca de exemplu adresa IP a persoanei vizate, care sunt utilizate de Alphabet Inc., printre altele, pentru a depista originea vizitatorilor și a click-urilor, și, în consecință, pentru a permite facturarea comisioanelor.

Persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor prin site-ul nostru, în orice moment, așa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului folosit, și astfel interzice definitiv folosirea lor. O astfel de setare a browserului de internet va interzice de asemenea ca Alphabet Inc. să plaseze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Alphabet Inc. poate fi șters în orice moment prin browserul de internet sau alte programe software.

Google AdSense folosește, de asemenea, așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural, care este încorporat în paginile web pentru a permite înregistrarea și analiza unui fișier log, prin care se poate efectua o analiză statistică. Pe baza numărului de pixeli de urmărire, Alphabet Inc. poate detecta dacă și când o pagină web a fost deschisă de către o persoană vizată și pe care linkuri a făcut click. Pixelii de urmărire sunt folosiți printre altele pentru a evalua fluxul de vizitatori pe un site.

Google AdSense  transferă date cu caracter personal și informații, inclusiv adresa IP, necesară pentru colectarea și facturarea publicității afișate, către Alphabet Inc. din SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate și prelucrate în SUA.  Alphabet Inc. poate transfera în anumite circumstanțe către terțe părți astfel de date colectate prin intermediul procesului tehnic.

Google-AdSense este explicat detailat la adresa https://www.google.ro/intl/de/adsense/start/  .

13.3 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Google Analytics (cu funcţie de anonimizare)

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat pe acest site componente Google Analytics (cu funcţie de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și evaluarea datelor legate de comportamentul vizitatorilor pe site-uri. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date despre site-ul de pe care a venit o persoană (aşa-numitul referrer), care sub-pagini au fost accesate sau cât de des și care a fost durata accesării unei sub-pagini. O analiză web este folosită în principal pentru a optimiza un site și pentru a efectua o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Compania care administrează Google-Analytics este  Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor utilizează programul "_gat._anonymizeIp". Cu ajutorul acestuia, adresa IP a persoanei vizate este prescurtată și anonimizată de Google, dacă accesul pe site-ul nostru este dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxurile de vizitatori pe site-ul nostru. Printre altele, Google folosește datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a furniza rapoarte online, care să arate activitățile de pe site-ul nostru, precum și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru.

Google Analytics plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile, a fost explicat mai sus. Prin utilizarea acestora, Google poate oferi o analiză a utilizării site-ului nostru. Prin fiecare accesare a uneia dintre dintre paginile individuale ale acestui site, care este administrat de către operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor și căruia i-a fost integrat o componentă Google Analytics, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat de respectiva componentă Google-Analytics să trimită date către Google în scopul publicității online si al facturării comisioanelor. În cadrul acestui proces tehnic, Google primește informații despre datele personale, de ex. adresa IP a persoanei vizate, date utilizate de Google, printre altele, pentru a depista originea vizitatorilor și a click-urilor, și, în consecință, pentru a permite facturarea comisioanelor.

Cu ajutorul cookie-urilor sunt stocate informații cu caracter personal cum ar fi: timpul de accesare, locul din care a fost accesat și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. La fiecare accesare, aceste informații cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii pe internet utilizată de persoana vizată sunt transferate către Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate în SUA de către Google. Prin intermediul procesului tehnic, Google poate transfera către terțe părți astfel de date colectate.

Aşa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, în orice moment, persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor prin intermediul unor setări corespunzătoare în browserul folosit și astfel interzice definitiv folosirea acestora. Astfel de setare a browserului va interzice de asemenea ca Google să plaseze vreun cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat poate fi șters în orice moment prin browser sau alte programe software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a contesta și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics, date referitoare la utilizarea acestui site, precum şi prelucrarea lor de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce şi să instaleze un Browser-Add-On de pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest Browser-Add-On informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele sale pe site-uri către Google Analytics. Instalarea de  Browser-Add-Ons este considerată de Google drept dezacord. În cazul în care sistemul de operare va fi ulterior şters, formatat ori instalat din nou de către persoana vizată, Browser-Add-Ons trebuie reinstalat pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă Browser-Add-On este dezinstalat sau dezactivat de către persoana vizată sau altă persoană care aparține sferei ei de influență, este posibilă reinstalarea sau reactivarea de  Browser-Add-Ons.

Informații suplimentare şi politica de confidenţialitate Google pot fi găsite la adresa https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/  sau http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics este explicat mai detailat la https://www.google.com/intl/ro_ro/analytics/ .

13.4 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Hotjar

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat Hotjar pe această pagină web. Hotjar este un nou sistem complet de analiză a comportamentului online, care oferă feedback de la vizitatorii site-ului. Prin combinația celor două componente A) Analiză și B) Feedback clienții Hotjar obțin o “imagine de ansamblu” despre modul în care vizitarea site-ului lor poate fi mai plăcută și despre modul în care își pot îmbunătăți performanțele. Instrumentul de analiză îi permite să monitorizeze comportamentul utilizatorilor (ceea ce fac utilizatorii), în timp ce instrumentul de feedback îi dă posibilitatea de a auzi ce spun utilizatorii (voce utilizator/client).

Compania care administrează Hotjar este Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe.

Hotjar oferă un cod de urmărire, care este utilizat pentru a vă colecta informațiile şi pentru a le trimite către serverele Hotjar din Irlanda. La vizitarea unui site, care foloseşte Hotjar, acest cod de urmărire colectează automat informații despre activitățile dvs., și le stochează pe serverele sale pentru analiză. De asemenea sunt colectate informații de la cookie-urile plasate de site-ul web pe computer sau pe un dispozitiv.  Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Informațiile cu caracter personal ale minorilor nu sunt colectate niciodată de către Hotjar în mod deliberat sau intenționat.

Persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor prin site-ul nostru web, în orice moment, așa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului folosit, și astfel interzice definitiv folosirea lor. O astfel de setare a browserului internet va interzice de asemenea ca Hotjar să plaseze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Hotjar poate fi șters în orice moment prin browserul de internet sau alte programe software.

Informațiile colectate pot fi accesate numai de către utilizatori special desemnați pentru contul Hotjar al clientului. În anumite circumstanțe, Hotjar și serviciile web Amazon le pot accesa pe acestea. Cu excepția celor prevăzute în această secțiune, informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt închiriate, vândute sau dezvăluite de către Hotjar unor terțe părți pentru uz propriu.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a Hotjar pot fi găsite pe adresa https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy şi https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service

13.5 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Google Remarketing

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat servicii de la Google Remarketing pe această pagină web. Google Remarketing este o parte a Google AdWords, care permite unei companii să reafișeze anunțuri la acei utilizatori de internet, care au fost deja pe site-ul companiei. Prin urmare, integrarea Google Remarketing permite unei companii să creeze publicitate legată de utilizator, și să-i permită utilizatorului de internet afișarea unor anunțuri bazate pe categorii de interese.

Compania de operare Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul Google Remarketing este de a afișa publicitatea bazată pe categorii de interese. Google Remarketing ne oferă posibilitatea să afișăm anunțuri prin intermediul rețelei Google sau alte site-uri, care sunt adaptate nevoilor și intereselor individuale ale utilizatorilor de internet.

Google Remarketing plasează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului Google va putea recunoaște vizitatorul site-ului nostru, dacă accesează site-uri care sunt de asemenea membre ale rețelei publicitare Google. Cu fiecare accesare a unui site unde a fost integrat serviciul de Google Remarketing, browserul de internet al persoanei vizate se identifică automat la Google. În cadrul acestui proces tehnic, Google primește informații despre date cu caracter personal, precum adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le folosește printre altele și la afișarea anunțurilor bazate pe categorii de interese.

Cu ajutorul cookie-urilor sunt stocate informații cu caracter personal, cum ar fi de exemplu paginile web vizitate de către persoana vizată. La fiecare accesare a site-ului nostru aceste informații cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii de internet utilizată de persoana vizată, sunt transferate către Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate în SUA de către Google.  Google poate transfera în anumite circumstanțe către terțe părți astfel de date colectate prin intermediul procesului tehnic.

Persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor, prin site-ul nostru web, în orice moment, așa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului folosit, astfel interzice definitiv folosirea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului internet va interzice de asemenea ca Google să stabilească un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin browser sau alte programe software.

În plus persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese prin Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să acceseze  http://www.google.ro/settings/ads de pe fiecare browser utilizat și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a Google pot fi găsite pe adresa https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/ .

13.6 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Google+

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat Google+ pe acest site. Google+ este o rețea de socializare. Rețeaua de socializare este o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea de socializare poate servi drept platformă pentru a face schimb de opinii și experiențe, sau poate permite comunității să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor rețelei de socializare printre multe altele și să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin intermediul cererilor de prietenii.

Compania de operare Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prin fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, care este administrat de operator și pe care a fost integrat o componentă Google+, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat să descarce o reprezentare a componentei Google+ de pe Google care sa fie la fel cu respectiva componentă Google+. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată. Informații detailate legate de Google+ sunt de găsit pe https://developers.google.com/+/

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Google+, Google este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată, și durata întreagă a șederii pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Google+ și atribuite de Google în contul Google+ al persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată activează unul dintre componentele Google+ integrate pe site-ul nostru, și face o recomandare Google+1, Google atribuie această informație contului de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+1 a persoanei vizate și o face publică în conformitate cu condițiile acceptate de persoana vizată. O recomandare Google+1 făcută de persoana vizată va fi stocată și prelucrată împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+1 folosit de persoana vizată, fotografia de aici și din alte servicii Google, rezultatele motoarelor de căutare Google, contul Google al persoanei vizate, în anumite locuri, cum ar fi pe site-uri sau în legătură cu diferite anunțuri. În plus, Google poate conecta vizita la acest site cu alte date cu caracter personal stocate pe Google. Google înregistrează aceste informații cu caracter personal în scopul îmbunătățării sau optimizării diferitelor servicii.

Google primește întotdeauna câte o informație prin intermediul componentei Google+ despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru sau dacă persoana vizată este conectată simultan la Google+ în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta Google+ sau nu.

Dacă transmiterea datelor cu caracter personal către Google nu este dorită de către persoana vizată, aceasta poate împiedica transmisia prin deconectarea de pe contul Google+ înainte de a accesa site-ul nostru.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la adresa https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/  . Alte note Google privind Google+1 pot fi găsite la https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13.7 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Google-AdWords

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat Google-AdWords pe acest site. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet, care permite agenților de publicitate să ruleze atât anunțuri în rezultatele motorului de căutare, cât și în rețeaua publicitară Google. Google-AdWords permite unui agent de publicitate să seteze cuvinte cheie predefinite, prin intermediul cărora un anunț va fi afișat doar atunci în rezultatele motorului de căutare Google, dacă utilizatorul preia un rezultat de căutare relevant cuvântului cheie. În reţeaua publicitară Google anunțurile sunt distribuite pe site-uri utilizând un algoritm automat în funcție de cuvinte cheie predefinite.

Compania care administrează Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul Google-AdWords este de a promova site-ul nostru prin afișarea de publicitate bazată pe categorii de interese pe site-urile unor terţe părţi şi în rezultatele motorului de căutare Google şi afişaj de publicitate externă pe site-ul nostru.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, pe sistemul informatic al persoanei va fi setat un aşa-numit cookie de conversie. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Un cookie de conversie expiră după treizeci de zile şi nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. Prin cookie-ul de conversie este urmărit, în cazul în care acesta nu a expirat încă, dacă anumite sub-pagini, cum ar fi coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie putem depista atât noi cât şi Google, dacă o persoană vizată, care a ajuns pe pagina noastră printr-un anunț AdWords, a generat o vânzare, deci a finalizat sau a anulat o achiziție.

Datele și informațiile colectate prin folosirea de cookie-uri de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt apoi utilizate de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care au folosit anunțurile AdWords, deci pentru a determina succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords pe viitor. Nici compania noastră, nici alt agent de publicitate Google AdWords nu primește informații de la Google, prin care persoana vizată ar putea fi identificată.

Cu ajutorul  cookie-urilor de conversie sunt stocate informații cu caracter personal, cum ar fi de exemplu paginile web vizitate de către persoana vizată. La fiecare accesare a site-ului nostru aceste informații cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii pe internet utilizată de persoana vizată, sunt transferate către Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate în SUA de către Google.  Google poate transfera în anumite circumstanțe către terțe părți astfel de date colectate prin intermediul procesului tehnic.

Persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor prin site-ul nostru, în orice moment, așa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului folosit, și astfel interzice definitiv folosirea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului internet va interzice de asemenea ca Google să plaseze un cookie de conversie  pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin browserul de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese prin Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să acceseze  http://www.google.ro/settings/ads  de pe fiecare browser utilizat de către ea și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a Google pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

13.8 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Instagram

Operatorul responsabil pentru administrarea datelor a integrat serviciile Instagram pe această pagină web. Instagram este un serviciu care se califică drept o platformă audiovizuală, permițând utilizatorilor să împărtășească fotografii și videoclipuri, precum și să distribuie aceste date în alte rețele de socializare.

Compania responsabilă pentru operarea paginii de internet Instagram, este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 Primul etaj, Menlo Park, CA, SUA.

Prin fiecare accesare unei dintre paginile individuale ale acestui site, care este administrat operator și pe care a fost integrat o componentă Instagram, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat să descarce o reprezentare a componentei Instagram.

În cadrul acestei proceduri tehnice, Instagram primește informații specifice, legate de navigarea pe site-ul nostru de către persoana vizată.

În cazul în care persoana care vizitează pagina noastră este conectată la Instagram în același timp, Instagram  este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată, și durată întreagă a șederii pe site-ul nostru.  Aceste informații sunt colectate prin componenta Instagram și alocate prin platforma Instagram contului persoanei vizate. Dacă persoana vizată activează unul dintre componentele Instagram integrate pe pagina noastră, datele și informațiile colectate sunt transferate și atribuite contului de utilizator Instagram al persoanei vizate, acestea fiind salvate și ulterior procesate de către Instagram.

Prin intermediul componentei Instagram, Instagram primește întotdeauna informații când persoana vizată a vizitat site-ul nostru și dacă persoana vizată este conectată simultan la Instagram în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta Instagram sau nu. Dacă un astfel de transfer de informații către Instagram este nedorit de persoana vizată, ea trebuie să se deconecteze de la contul de Instagram înainte de a accesa site-ul nostru.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a Instagram pot fi găsite la adresa https://help.instagram.com/155833707900388 și

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13.9 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea LinkedIn

Operatorul responsabil pentru administrarea datelor a integrat serviciile celor de la LinkedIn pe acestă pagină web. LinkedIn este o rețea de socializare orientată spre mediul de afaceri. Userii își pot construi propria rețea profesională și pot interacționa cu persoanele pe care le includ în această reţea. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate utilizează LinkedIn în peste 200 de țări. Astfel, LinkedIn, este în prezent cea mai mare platformă pentru întreprinderi și una dintre cele mai vizitate pagini web din lume.

Compania responsabilă pentru operarea platformei LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate în afara Statelor Unite este tratată de LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Prin fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, care este administrat de operator și pe care a fost integrat o componentă LinkedIn, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat să descarce o reprezentare a componentei LinkedIn.

Mai multe informații despre plug-in-urile LinkedIn pot fi găsite la adresa https://developer.linkedin.com/plugins.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe LinkedIn, LinkedIn este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată, și durată întreagă a șederii pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei LinkedIn și atribuite de LinkedIn în contul persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată activează una dintre componentele LinkedIn integrate pe site-ul nostru, și face o recomandare LinkedIn, LinkedIn atribuie această informație contului de utilizator LinkedIn al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal. LinkedIn stochează recomandarea LinkedIn a persoanei vizate și o face publică în conformitate cu condițiile acceptate de persoana vizată. O recomandare LinkedIn făcută de persoana vizată va fi stocată și prelucrată împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului LinkedIn folosit de persoana vizată, fotografia de aici și din alte servicii LinkedIn, rezultatele motoarelor de căutare LinkedIn, contul LinkedIn al persoanei vizate, în anumite locuri, cum ar fi pe site-uri sau în legătură cu diferite anunțuri. În plus, LinkedIn poate conecta vizita la acest site cu alte date cu caracter personal stocate pe LinkedIn. LinkedIn înregistrează aceste informații cu caracter personal în scopul îmbunătățării sau optimizării diferitelor servicii.

LinkedIn primește întotdeauna câte o informație prin intermediul componentei LinkedIn  despre faptul că o persoană vizată a vizitat site-ul nostru, dacă acea persoană vizată este conectată și la LinkedIn în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta LinkedIn sau nu.

Dacă transmiterea datelor cu caracter personal către LinkedIn nu este dorită de către persoana vizată, aceasta poate împiedica transmisia prin deconectarea de pe contul LinkedIn  înainte de a accesa site-ul nostru.

La adresa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn oferă posibilitatea de a renunța la mesajele de e-mail, la mesajele text și la anunțurile direcționate, precum și posibilitatea de gestionare a setărilor pentru anunțuri. LinkedIn este de asemenea partener cu Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care, la rândul lor pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi refuzate accesând următorul link  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de confidențialitate LinkedIn este disponibilă la următoarea adresă https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica privind cookie-urile LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

13.10 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Pinterest

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat componente de la Pinterest Inc. pe acest site. Pinterest este o așa-numită rețea de socializare. Pinterest permite utilizatorilor săi să publice imagini, colecții de imagini, precum și descrieri pe panouri virtuale (așa-numitele Pins), care la rândul lor pot fi împărtășite de alți utilizatori (așa-numitul re-pins) sau comentate.

Compania responsabilă pentru operarea platformei Pinterest este Pinterest Inc., str. Brann 808, San Francisco, CA 94103, SUA.

Prin fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, care este administrat de operator și pe care a fost integrată o componentă Pinterest , browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat să descarce o reprezentare a componentei Pinterest.

Mai multe informații despre Pinterest sunt disponibile la adresa https://pinterest.com/  

Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Pinterest este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Pinterest , Pinterest este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată, și durata întreagă a șederii pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Pinterest  și atribuite de Pinterest în contul Pinterest  al persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată face click pe una din componentele Pinterest  integrate pe site-ul nostru, și face o recomandare Pinterest , Pinterest atribuie această informație contului de utilizator Pinterest  al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Pinterest primește, prin intermediul componentei Pinterest, informația că o persoană a vizitat pagina noastră, dacă este conectată și la Pinterest în momentul accesării. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă utilizatorul face click pe componenta Pinterest sau nu.

Dacă un astfel de transfer de informații către Pinterest este nedorit de către persoana vizată, aceasta poate împiedica transferul prin deconectarea contului de Pinterest înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de confidențialitate a platformei Pinterest, care oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor personale de către Pinterest, este disponibilă la adresa https://about.pinterest.com/privacy-policy.

13.11 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Matomo

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat servicii de la Matomo pe acest site. Matomo este un instrument software cu sursă deschisă pentru analiză web. Analiza web se realizează prin colectarea, analizarea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-urile de internet. Un instrument de analiză web colectează, printre altele, date care arată de pe care pagină web persoana vizată a ajuns la un alt site de internet (așa-numitul referrer), care sub-pagini ale site-ului au fost accesate, cât de des și pentru ce perioadă de timp au fost vizitate. O analiză web este folosită în principal pentru a optimiza o pagina web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a  publicității afișate pe pagina în cauză.

Software-ul este operat pe serverul operatorului responsabil pentru prelucrarea datelor, fișierele sensibile la protecție sunt stocate exclusiv pe acest server.

Scopul componentei Matomo este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Printre altele, operatul site-ului folosește datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea acestui site și pentru a compila rapoarte online, care prezintă activitățile de pe site-ul nostru.

Matomo plasează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost explicat mai sus. Prin plasarea cookie-ului, avem posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. De fiecare dată când accesați una dintre paginile individuale de pe acest site, browserul de internet al sistemului de operare este direcționat automat de către componenta Matomo să transmită date serverului nostru în scopul analizei online. În cursul acestui proces tehnic, obținem cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care ne ajută să înțelegem originea vizitatorilor și a click-urilor.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de pe care a fost accesat și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste informații personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizată de persoana vizată, sunt transmise serverului nostru. Aceste date personale sunt stocate de noi. Nu împărtășim aceste informații terților.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru, așa cum este explicat mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel interzice în mod permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Matomo să stabilească un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Matomo poate fi șters în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software.

De asemenea persoana vizată are posibilitatea de a refuza și de a preveni detectarea datelor generate de Matomo prin utilizarea paginii noastre de web. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să seteze un modul cookie de tip opt-out. Acest cookie de tip opt-out este plasat pe sistemul informatic al persoanei vizate. În cazul în care acest cookie este șters din sistem, persoana vizată trebuie să seteze din nou un cookie de tip opt-out.

Prin setarea cookie-ului de tip opt-out, este posibil ca site-urile operatorului să nu mai fie pe deplin utilizabile.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a platformei Matomo pot fi găsite la adresa https://matomo.org/privacy/.

13.12 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Twitter-ului

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat serviciile Twitter pe acestă pagină de internet. Twitter este un serviciu de microblogging disponibil în mai multe limbi, prin care utilizatorii pot posta și distribui așa-numitele tweets, care sunt limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru oricine, inclusiv pentru cei care nu sunt înregistrați pe Twitter. Tweet-urile sunt de asemenea afișate așa-numiților “Followers” (adepți) ai respectivului utilizator. Acești Followers sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile utilizatorilor la care sunt abonați. Twitter vă permite de asemenea să vă adresați unui public mai larg prin intermediul hashtags, linkuri sau retweets.

Compania care administrează platforma Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.

De fiecare dată când una dintre paginile ale acestui site, care este administrată de operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor și pe care a fost integrată o componentă Twitter (butonul Twitter) este accesată, browserul de internet al sistemului informatic folosit de persoana vizată va descărca automat o reprezentare corespunzătoare componentei Twitter. Informații suplimentare despre butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/en/resources/buttons. În cursul acestei proceduri tehnice, Twitter primește informații despre care sub-pagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este de a permite utilizatorilor noștri să redistribuie conținutul acestui site, să promoveze acest site în lumea digitală și să crească numărul vizitatorilor noștri.

În cazul în care persoana vizată este conectată simultan la Twitter, Twitter îi recunoaște fiecare vizită pe site-ul nostru și, pe întreaga durată a șederii pe site, care sub-pagină a fost vizitată de aceasta. Aceste informații sunt colectate prin componenta Twitter și asociate cu contul de Twitter al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face click pe una din componentele Twitter integrate pe site-ul nostru, atunci Twitter atribuie aceste informații contului de utilizator al persoanei vizate și stochează datele personale.

Twitter primește informații prin intermediul componentei Twitter în momentul în care persoana vizată a accesat site-ul nostru dacă, în același timp, a fost logat la platforma Twitter. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă utilizatorul face click pe butonul Twitter sau nu. Dacă un astfel de transfer de informații către Twitter nu este dorit de persoana vizată, acesta poate împiedica transferul prin deconectarea contului de Twitter, înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de confidențialitate aplicabilă platformei Twitter este disponibilă la adresa https://twitter.com/privacy?lang=en.

13.13 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea Xing

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat componente de la Xing pe acestă pagină de internet. Xing este o rețea de socializare care permite utilizatorilor să ia legătura cu întreprinderi cu care au stabilit deja contacte și să facă contacte noi cu alte companii. Utilizatorii își pot crea un profil personal pe site-ul Xing. Companiile pot, de exemplu, să creeze profiluri pentru afacerile lor sau să publice oferte de locuri de muncă pe Xing.

Compania care operează platforma Xing este XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

De fiecare dată când una din paginile acestui site, care este administrat de operator și pe care a fost integrată o componentă Xing (plug-in Xing), este accesată, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate, prin intermediul componentei Xing, inițializează automat o descărcare a unei reprezentări a componentei Xing. Mai multe informații despre plug-in-urile Xing pot fi găsite la adresa https://dev.xing.com/plugins . Ca parte al acestei proceduri tehnice, Xing obține informații despre care sub-pagină a site-ului nostru a fost vizitată de persoana vizată.

În cazul în care utilizatorul este conectat la Xing și, în același timp, accesează pagina noastră, Xing recunoaște de fiecare dată vizita utilizatorului și pe întreaga durată a șederii, care sub-pagină a site-ului nostru a fost vizitată. Aceste informații sunt colectate de către componenta Xing și alocate contului de utilizator respectiv. Dacă persoana vizată face click pe una din componentele Xing integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul "Partajare", Xing asociază aceste informații cu contul personal Xing al persoanei respective și stochează aceste date personale.

Xing primește întotdeauna informații de la componenta Xing cum că persoana vizată a vizitat site-ul nostru și, simultan, a fost conectată la platforma Xing în momentul accesării. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face click pe componenta Xing sau nu. Dacă un astfel de transfer de informații către Xing nu este dorit de către persoana vizată, aceasta poate împiedica transferul prin deconectarea de la contul Xing înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de confidențialitate a platformei Xing, disponibil la adresa https://www.xing.com/privacy , oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor personale colectate de către Xing. De asemenea, Xing a publicat notificări privind confidențialitatea pentru butonul XING-Share la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

13.14 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea YouTube

Operatorul responsabil pentru administrarea datelor a integrat serviciile YouTube pe acestă pagină de internet. YouTube este un portal video, care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit clipuri video și permite utilizatorilor să vizualizeze acele videoclipuri. Utilizatorii pot evalua și comenta gratuit astfel de videoclipuri. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, astfel încât să fie disponibile atât filme complete, seriale de televiziune, cât și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului.

Compania care operează portalul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

De fiecare dată când una din paginile de pe acest site, care este administrat de operator și pe care a fost integrată o componentă YouTube (YouTube-Video) este accesată, browserul de internet al sistemului de operare al persoanei vizate, prin intermediul componentei YouTube inițializează automat o descărcare a unei reprezentări a componentei YouTube. Mai multe informații despre YouTube pot fi găsite pe https://www.youtube.com/intl/ro/yt/about/  . În cursul acestui proces tehnic, YouTube și Google sunt informați, care parte specifică a paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana care vizitează pagina noastră, este conectată la YouTube în același timp, YouTube este informat ce sub-pagini specifice ale site-ului nostru au fost vizitate de către persoana vizată, și durată întreagă a șederii pe site-ul nostru.  Aceste informații sunt colectate prin componenta YouTube și alocate prin platforma YouTube contului persoanei vizate.

Prin intermediul componentei YouTube , YouTube și Google primesc întotdeauna informații când persoana vizată a vizitat site-ul nostru și dacă persoana vizată este conectată simultan la YouTube  în momentul accesării site-ului nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana dă clic pe componenta YouTube sau nu. Dacă un astfel de transfer de informații către YouTube  este nedorit de persoana vizată, el sau ea poate împiedica transferul de date, din contul de YouTube înainte de a apela pagina noastră.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate a YouTube pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ Aici găsiți explicată metodologia prin care datele dumneavoastră personale sunt colectate, procesate și utilizate de către YouTube și Google.

13.15 Dispoziții privind protecția datelor în utilizarea DoubleClick

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat componenta DoubleClick by Google pe acest site. DoubleClick este o marcă înregistrată a Google, prin care sunt comercializate soluţii de marketing online pentru agenții publicitare și editori.

Compania care administrează DoubleClick este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Cu fiecare impresie, click sau altă activitate, DoubleClick by Google transmite date către serverul DoubleClick. Fiecare dintre aceste transferuri de date declanșează o solicitare de plasare a unui cookie în browserul persoanei vizate. Dacă browserul acceptă această solicitare, DoubleClick plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. A fost explicat mai sus ce sunt cookie-urile. Scopul acestora este afișarea și optimizarea publicității. Cookie-ul este folosit, printre altele, pentru a afișa și plasa publicitate relevantă pentru utilizatori, precum şi pentru a genera rapoarte despre campaniile publicitare sau pentru a le îmbunătăți. Mai mult, cookie-ul este utilizat pentru a evita afișările multiple ale aceleiași reclame.

DoubleClick utilizează un cookie ID necesar pentru executarea procesului tehnic. De exemplu, un cookie ID este necesar pentru a afișa un anunţ într-un browser. Astfel, DoubleClick poate marca ce anunțuri au apărut deja într-un browser pentru a evita dublurile și tot astfel este posibilă urmărirea conversiilor. De exemplu, conversiile sunt capturate, când unui utilizator a fost anterior afişat un anunţ DoubleClick şi apoi, cu acelaşi browser, face o achiziţie pe site-ul agentului de publicitate.

Un cookie DoubleClick nu conţine informaţii cu caracter personal. Cu toate acestea, poate conține identificatori suplimentari de campanie. Un identificator de campanie are rolul de a identifica campaniile cu care utilizatorul a intrat deja în contact.

Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, administrat de operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor şi pe care a fost integrată o componentă DoubleClick, browserul de internet al sistemului informatic al persoanei vizate este determinat automat de respectiva componentă  DoubleClick să trimită date către Google în scopul publicităţii online şi al facturării comisioanelor. În cadrul acestui proces tehnic, Google primeşte informaţii despre datele personale, care sunt utilizate de Google, printre altele, pentru a permite facturarea comisioanelor. Google poate să vadă şi dacă persoana vizată a făcut click pe anumite linkuri de pe site-ul nostru.

Aşa cum se arată în Politica de utilizare a Cookie-urilor, în orice moment, persoana vizată poate împiedica plasarea cookie-urilor, prin intermediul site-ului nostru sau prin intermediul unei setări corespunzătoare în browserul folosit și, astfel, interzice definitiv folosirea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet va interzice de asemenea ca Google să seteze vreun cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google poate fi șters în orice moment prin browser sau alte programe software.

Informaţii suplimentare şi politica de confidenţialitate aplicabilă DoubleClick by Google pot fi găsite la adresa https://www.google.com/intl/ro/policies/  

13.16 Modalitate de plată: Politica de confidențialitate PayPal ca și modalitate de plată

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor a integrat componente PayPal pe această pagină. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile se efectuează prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. În plus, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are cont PayPal. Un cont PayPal este administrat prin intermediul unei adrese de mail, motiv pentru care nu există un număr de cont clasic. PayPal oferă posibilitatea de a iniția plăți sau de a primi plăti online de către terțe părți. De asemenea, PayPal își asumă funcțiile de mandatar și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Dacă persoana vizată selectează “PayPal” ca și opțiune de plată în timpul procesului de comandă în magazinul nostru online, datele persoanei vizate vor fi transmise automat către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată persoana vizată consimte la transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

La datele personale trimise către PayPal este vorba de obicei de prenume, nume, adresă, adresă de mail, adresă IP, număr de telefon, număr de mobil, sau alte date necesare procesării plăților. Pentru executarea contractului de cumpărare sunt necesare și date cu caracter personal, care sunt legate de comanda respectivă.

Scopul transmiterii datelor este procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor transmite către PayPal date cu caracter personal în special dacă există un interes legitim pentru transfer. Datele cu caracter personal schimbate între PayPal și operatorul responsabil pot fi transferate și agențiilor de raportare a creditelor. Această transmitere urmărește verificarea identității și a creditului.

PayPal poate transmite date cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanţilor, în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a procesa datele din comandă.

Persoana vizată are posibilitatea în orice moment de a-şi revoca consimțământul privind manipularea datelor cu caracter personal fată de PayPal. O revocare nu are niciun efect asupra datelor personale, care trebuie neapărat să fie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea (contractuală) a plăților.

Politica de confidenţialitate a PayPal este disponibilă la adresa https://www.paypal.com/ro/webapps/mpp/ua/privacy-full

14. Temeiul juridic al procesării

Art. 6 I lit. a GDPR servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract al cărui parte contractantă este persoana vizată, cum este de exemplu, la procesele de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu ori contra-prestație, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru procesele de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazurile de cereri privind produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. c GDPR.  În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi de exemplu, în cazul în care un vizitator era rănit în compania noastră și în consecință numele lui, vârsta, datele asigurării medicale sau alte informații vitale care ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unei alte terțe părți. În acest caz prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă procesele de prelucrare se pot baza pe Art. 6 I lit. f GDPR. Pe acest temei juridic se bazează procesele de prelucrare, care nu intră sub incidența niciuneia dintre temeiurile juridice de mai sus, când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre, sau ale unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate să nu fie afectate. Astfel de procese de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În această privință acesta a luat opinia că un interes legitim care ar putea fi asumat, dacă persoana vizată este client al operatorului responsabil cu protecția datelor.

15. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este respectiva perioadă de păstrare legală. După data limită, datele respective vor fi șterse în mod obișnuit, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare îndeplinirii contractului sau inițierii unui contract.

16. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințe posibile ale ne-furnizării datelor

Vă aducem la cunoștință că furnizarea datelor cu caracter personal este în parte impusă de lege (de exemplu reglementările fiscale) sau poate rezulta și din aranjamente contractuale (de exemplu informații despre partea contractantă). Din când în când pentru încheierea unui contract  poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Ne-furnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că acel contract cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze responsabilul cu protecția datelor. Responsabilul nostru cu protecția datelor informează persoana vizată, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau este contractuală, ori este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal, și ce consecințe ar avea ne-furnizarea acestor date.

17. Existenta unui proces decizional automat

În calitate de companie responsabilă renunțăm la luarea automată a deciziilor sau la profilare.

18. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere,  în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, fără a aduce atingere oricărei alte căi administrative sau judiciare, dacă persoana vizată consideră, că prelucrarea datelor ei cu caracter personal încalcă prezentul regulament.

Autoritatea de supraveghere căreia i-a fost prezentată plângerea informează reclamantul cu privire la statutul și rezultatele plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac judecătorești  în temeiul articolului 78 GDPR.

19. Modificarea politicii de confidențialitate; schimbarea scopului

SC CYLEX TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI INTERNAȚIONAL SNC își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. Veți găsi versiunea curentă la acest punct sau alt punct, ambele ușor de găsit pe site-ul sau aplicația noastră.

Această politică de confidențialitate a fost întocmită de către generatorul declarației de confidențialitate, responsabilul extern cu protecția datelor Wiesbaden, în colaborare cu RC GmbH, care reciclează notebook-uri folosite, și avocații Filesharing din WBS-LAW.